Tag - Ohui Ultimate Cover CC Cushion

Ohui Ultimate Cover CC Cushion
Chào các bạn. Mình thừa nhận rằng, cứ nói đến make up thì quanh năm suốt tháng mình cũng chỉ có vài kiểu quen thuộc, mà nếu có thay đổi nhiều nhất thì cũng là màu son. Tuy nhiên mình lại …

Review

error: Content is protected !!